Del artiklen:
Selvom en sagsbehandler alene ud fra sygehusets journal og gipsen på borgerens ben kan se, at et benbruds tager mere otte uger, så skal kommunen indhente og betale en lægeattest, som reelt ikke bliver brugt til noget.
Selvom en sagsbehandler alene ud fra sygehusets journal og gipsen på borgerens ben kan se, at et benbruds tager mere otte uger, så skal kommunen indhente og betale en lægeattest, som reelt ikke bliver brugt til noget.

Lovændring fritager kommuner for at kræve tusindvis af unødvendige lægeattester, som har kostet 40 millioner kroner om året. Ændringen kommer efter frikommuneforsøg i Aabenraa.

Af Alexander Stangeby, alexander@nb-medier.dk

Takket være et frikommuneforsøg slipper kommunerne formentligt allerede fra første januar for at kræve tusindvis af overflødige lægeattester, som ifølge udregninger fra Beskæftigelsesministeriet årligt har kostet kommunerne over 40 millioner kroner.

Den nu snart fortidige lovparagraf har tvunget de danske kommuner til i årevis at kræve tusindvis af de såkaldte LÆ 285 lægeattester for at dokumentere forhold, som sagsbehandlere kunne se med det blotte øje.

“I sager som eksempel brækkede ben, alvorlige sygdomme og lignende giver det ikke nogen mening at komme med en LÆ 285, da man i de tilfælde godt kan vurdere, at sygemeldingen er længere end otte uger, og i mange tilfælde er helbredsjournaler fra sygehuset nok,” siger Helle Hockerup, Kontorleder for Job og Helbred i Aabenraa Kommune.

Netop Aabenraa Kommune har i mange år haft fokus på unødvendigt bureaukrati, og tal herfra tyder på, at kommunerne årligt har hentet tusindvis af unødvendige attester. Det er kommunerne som skal betale attesten, den såkaldte LÆ285-attest, som  koster mellem 1.109 og 1.256 kroner, alt efter om det er med eller uden tolk.

Beviset for, at attesterne i mange tilfælde er overflødige, kommer fra et frikommuneforsøg, hvor Aabenraa Kommune har fået lov til at se bort fra den del af sygedagpengeloven, der kræver, at man indhenter en LÆ 285 i hver sag, der vil vare længere end otte uger.

På den måde er Aabenraa Kommune, der får omkring 300 sygedagpengeansøgninger om måneden, gået fra at indhente 200 LÆ 285-attester til kun at indhente 60-70 stykker om måneden.

Attesten virker ikke efter hensigten

Samtidig virker LÆ 285 heller ikke efter hensigten, hvis man spørger Helle Hockerup.

“I modsætning til en normal lægeerklæring kan man ikke spørge ind til en LÆ 285, da det er en standarderklæring. Samtidig så udfylder arbejdsgiveren oftest ikke sin del af LÆ 285. Attesten skal udfyldes af arbejdsgiver, læge og jobcenteret,” siger hun.

Jobcenteret i Aabenraa har åbenbart set noget, som alle i dag er enige i. Ifølge høringssvarene til lovændringen støtter alle ændringen, fra advokater til læger og KL. KL tager dog forbehold for, om besparelsen er så høj, som Beskæftigelsesministeriet anslår.