Del artiklen:
Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i Østermarie, ligesom busholdepladsen og børnhaven kan være vigtige samlingspunkter.
Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i Østermarie, ligesom busholdepladsen og børnhaven kan være vigtige samlingspunkter. - Foto: Leif Tuxen, Foreningen Realdania

Danmarks flotteste busskur med plads til planteliv og livlig samtale, og et ungdomshus med fokus på fællesskab. Det er et par af i alt 14 idéer til nye mødesteder i landsbyklynger.

Af Lene Vind,