Del artiklen:

Vi sætter fokus på vilkårene for at bedrive god offentlig ledelse. Læs mere om vores partnerskab

Ledelsesavisen er genopstået i et nyt format på NB-Nyt og bliver fremover udgivet i et tæt partnerskab mellem.

  • Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse og Styring, Københavns Universitet
  • Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
  • Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitetscenter
  • Ledelse og vækst, VIA University College.

Formålet med Ledelsesavisen er med aktuelt og velfunderet indhold at bidrage til en vidensbaseret udvikling af offentlig ledelse og styring for at løfte kvaliteten og måden, ressourcerne bruges på, i den offentlige sektor.

Ledelsesavisen udkommer fire gange om året med vidensbaserede artikler, debatindlæg og analyser samt praksisnære ekspertbidrag om offentlig ledelse og styring. Ledelsesavisen bliver udsendt med dette nyhedsbrev og er også tilgængelig på dette link

Oplæg til Ledelsesugen i uge 44

Den første udgave af Ledelsesavisen lægger op til den offentlige sektors ledelsesuge i uge 44. Her sætter vi fokus på rammebetingelserne og vilkårene for at bedrive god offentlig ledelse: Hvad betyder fx ledelsesspænd for medarbejderes tilfredshed med ledelsen? Hvilken lederidentitet passer til forskellige lederroller? Hvordan kan ledere konkret arbejde med at sætte borgeren i centrum? Hvad betyder afbureaukratisering for lederes mulighed for at bedrive effektiv ledelse?

Ledelsesavisen udkommer igen i uge 48 og forfølger den udvikling, vi ser i praksis: Ledelse har været et fokusområde i kølvandet på Ledelseskommissionens anbefalinger, men den varslede selvstyrereform er på vej til at flytte fokus i retningen af en styringsdebat.

Det ser vi bl.a. i det politiske forståelsespapir, som regeringen har indgået med dens støttepartier. Her tilkendegiver de, at den offentlige sektor skal styres på en ny måde: ”Der er brug for et opgør med den kortsigtede styring af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde.”

Forfølger samspillet mellem ledelse og styring

Dette optimistiske perspektiv ligger i naturlig forlængelse af Ledelseskommissionens anbefaling om, at ”politikere skal have større tillid til ledelse”. Men formentlig tror ikke mange på, at politikerne vil ophøre med at interessere sig for, hvordan den offentlige sektor leverer og fungerer. Det strider mod den store interesse, som nødvendigvis følger af, at de offentlige ydelser betyder så meget i borgernes hverdag – børn, unge, erhvervsaktive, pensionister – og samtidig trækker solidt på skattekronerne.

Vi glæder os til at forfølge samspillet mellem ledelse og styring i de kommende numre af Ledelsesavisen – og vi håber, at du vil læse med.

God læselyst!