Del artiklen:

Mange af landets kommuner er igang med at iværksætte ekstraordinære besparelser i 2019. Det sker, fordi kommunerne frygter, at en overskridelse af serviceloftet vil udløse store bøder fra staten.

Af Alexander Stangeby, alexander@nb-medier.dk
og Jørn Sørensen, jorn@nb-medier.dk

En lang række kommuner i er øjeblikket igang med at gennemføre ekstraordinære sparerunder. I de hårdest ramte kommuner som Viborg arbejder man med at udskyde genbesættelse af stilinger, og i mange andre kommuner er administrationen igang med at finde tiltag, der kan rette op på et overforbrug i første halvår.

Situationens alvor understreges ifølge en række kommunaldirektører af, at der er alvorlig risiko for, at kommunerne for første gang siden vedtagelsen af budgetloven bliver ramt af budget-bøder fra staten for at overskride den såkaldte serviceramme.

NB-Økonomi har gennemgået kommunernes budgetopfølgninger, og billedet er meget klart. Samlet peger kommunernes prognoserne på en samlet overskridelse af servicerammen på op imod en milliard kroner, men budgetoverskridelserne bliver typisk overvurderet på det her tidspunkt.

KL advarer kommunerne

KL har ifølge flere kommuner udarbejdet en prognose, som forsøger at korrigere for, at overskridelsen overvurderes. I prognosen forudser KL en samlet overskridelse på en halv milliard kroner, hvis ikke kommunerne gennemfører ekstraordinære besparelser.

Det fik tirsdag i denne uge KL’s cheføkonom Morten Mandøe til at advare landets kommunaldirektører om, at kommunerne samlet står til at overskride servicerammen og dermed blive pålagt bøder af staten, oplyser flere, der deltog i et møde for alle kommunaldirektører.

Ifølge reglerne får kommunerne en bøde på en krone, hver gang de overskrider servicerammen med en krone. Kommunerne har dog samlet knap 100 millioner kroner i reserve, fordi de vedtagne budgetter lå lidt under servicerammen på godt 250 milliarder kroner. Men 100 millioner kroner svarer kun til cirka en million kroner i en gennemsnitskommune.

Kommune overvejer ansættelsesstop

En række kommuner har derfor iværksat ekstraordinære spareplaner.

I Viborg Kommune skal Økonomiudvalget den 28. august drøfte en række tiltag, der skal forsøge at forhindre en truende overskridelse af servicerammen med 43,7 millioner.

De foreslåede tiltag indebærer blandt andet udskydelse af besættelsen af ledige stillinger, indefrysning af opsparede midler i de kommunale institutioner og generel tilbageholdenhed.

I Svendborg truer en overskridelse på 34 millioner, og ifølge økonomichef Jens Otto Kromann, synes det umuligt at overholde servicerammen på trods af stram økonomistyring og forskellige handleplaner.

KL er netop nu igang med at udarbejde den anden af de normale tre budgetprognoser, og den ventes klar i løbet af nogle uger.