Del artiklen:

Efter 22 år som Direktør i Kolding Kommune, skal den nu tidligere socialdirektør Lars Rasmussen på jobjagt. Det sker efter at man har opdaget, at kommunens Socialforvaltning sminkede sit 2018-regnskab.

Af Alexander Stangeby, alexander@nb-medier.dk

Det fremgår af Kolding Kommunes hjemmeside. Her kan man læse at Lars Rasmussen fratræder med basis i en BDO’s revisionsrapport af regnskab 2018. Her fremgår det bl.a., at man har forsøgt at få et overforbrug i 2018  til at se mindre ud ved at skubbe regningerne ind i 2019.

Det er i strid med den helt overordnede praksis i landets kommuner.

Centralforvaltningen har løbende stillet spørgsmålstegn ved Socialforvaltningens forventninger til regnskab 2019, viser notater fra møder i maj og juni måned i Kolding Kommunes Økonomiudvalg.

Siden foråret har Kolding Kommunes Centralforvaltning ikke vurderet Socialforvaltningens estimering af regnskab 2019 som realistisk.
I notater kan man læse, at Socialforvaltningens to politikområder har et højere forbrug end sidste år, samtidigt med at de for resten af 2019, forventer et markant lavere månedsforbrug end i årets første fire måneder.

Regnskabsskøn på socialområdet er uden hold i virkligheden

På det socialpolitiske område, har kommunen haft et gennemsnitligt månedsforbrug på 30,8 mio. kr. i perioden januar til april, og Socialforvaltningen forventer at man i årets resterende måneder kan sænke det til 19,5 mio. kr. Dette har centralforvaltningen ikke været enig i. Socialforvaltningen har desuden budgetteret med, at man i 2019, kommer til at bruge 28,6 mio. kr. mindre end man gjorde i 2018. Samtidigt er forbrugsprocenten på 42,6%, hvilket er 3,6% større end samme tidspunkt i 2018.

På Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik, brugte man gennemsnitligt 34,6 mio. kr. om måneden i perioden januar-april, og her forventede social-forvaltningen at man fra maj til december kan komme ned på 27,8 mio. kr. om måneden. Samtidigt er der forventning om at regnskabet bliver 4,7 mio. kr. lavere end sidste år. I årets første fire måneder var forbrugsprocenten på 39,3%, hvilket er 5,7% større end på samme tidspunkt i 2018.

Samlet set fremgår det af notaterne fra økonomiudvalget at Centralforvaltningen vurdere at Socialforvaltningens regnskabsskøn er uden hold i virkeligheden, selv om de har iværksat flere tiltag.