Del artiklen:
- Foto: Opholdsstedet Broager

Det kræver langt mere forståelse og viden om autisme, hvis vi skal blive bedre til at hjælpe autister til et godt liv. Derfor er Opholdsstedet Broager gået sammen med flere parter i Nordjylland om at skabe AutismeSpektrumDagen. Initiativet skal sætte fokus på deling af viden om autisme og det gode liv med autisme.  

Af Niels Svanborg, niels@brandstory.dk

Opholdsstedet Broager lidt uden for Hjørring, har sammen med UCN Hjørring og Landsforeningen Autisme, Kreds Nordjylland, taget initiativet til AutismeSpektrumDagen, der finder sted 19. juni på UCN i Hjørring.

 ”Der er brug for, at vi får mere viden om autisme og dermed bedre kan forstå, støtte og hjælpe de mennesker med autisme, som er en del af vores hverdag. Uanset om vi er forældre, pårørende, socialrådgivere, sygeplejersker, lærere eller pædagoger. Autister ser og forstår verden på en fundamental anden måde. Hvis vi kun ser tingene ud fra vores egen neurotypiske tilgang, så bliver det meget svært at hjælpe mennesker med autisme,” siger Svend Erik K. Sørensen, der er forstander for Opholdsstedet Broager, der er specialiseret opholdssted for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (AFS).

 Svend Erik K. Sørensen har arbejdet med autisme i en stor del af sit professionelle liv. Han fik sidste år ideen til en særlig dag, hvor autisme er i centrum. En idé som siden fik opbakning fra både UCN og Landsforeningen Autisme, Kreds Nordjylland.

 ”Allerede da jeg selv gik på pædagogseminariet, undrede jeg mig over, at der ikke er mere fokus på specialområdet, som eksempelvis autisme. Derfor har det også været vigtigt, at etablere dagen i samarbejde med UCN Hjørring og Landsforeningen Autisme, Kreds Nordjylland i Nordjylland. UCN uddanner de lærere og pædagoger, som fremover vil møde mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Derfor er det vigtigt, at vi sammen kan give dem en viden og ikke mindst en interesse for mere viden på dette felt,” siger Svend Erik K. Sørensen.

Det gode liv med autisme Dagen vil være delt op i et program om formiddagen og eftermiddagen. Både formiddag og eftermiddag vil den anerkendte psykolog og forfatter Bo Hejlskov holde foredrag om konflikthåndtering og Low Arousal strategi. I mellem de to foredrag vil der være paneldebat med blandt andre Bo Heilskov og Morten Wulf, der er projektleder for “Klar til Start”, der er et samarbejde skabt af Fakta og Fonden Unges Uddannelsescenter med henblik på at få unge med autisme i job.

Herudover vil dagen byde på udstillingen ”Det gode liv med autisme”, der består af workshops og stande, hvor både forældre, studerende og fagfolk kan dele viden, erfaringer og ideer om og med mennesker med autismespektrumforstyrrelser.

”Det her vil ikke bare være en dag om autisme, men også med mennesker med autisme. Det er en dag, hvor dét at leve et godt liv med autisme, er i centrum. Derfor håber jeg på at mange vil bakke op om dagen, og at dagen vil inspirere til hele tiden at søge viden og forståelse for mennesker med autisme. Det er vores ansvar at blive bedre til at forstå dem og tilpasse rammerne – ikke omvendt.,” siger Svend Erik K. Sørensen.

Billetter til AutismeSpektrumDagen kan købes på www.autismespektrumdagen.dk hvor man løbende kan læse mere om programmet.

Yderligere oplysninger: Svend Erik K. Sørensen, forstander for Opholdsstedet Broager, tlf. 2482 5264