Del artiklen:

De enkelte kommunernes fremtidige forbrugsmuligheder sammenlignet med dagens niveau er både påvirket af ændringen i udligningen, men også om kommunen de seneste år har sparet op eller trukket på kassen. Se hvordan tallene ser ud for hver enkelt kommune.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Kommunernes langsigtede forbrugsmuligheder afhænger både af den fremtidige udligning, men også af om de med det aktuelle serviceniveau sparer op eller bruger af kassen.

NB-Økonomi har analyseret ændringen i kommunernes fremtidige forbrugsmuligheder,  forstået som ændringen i udligningen korrigeret for den gennemsnitlige opsparing de seneste tre år.

Effekten af udligningen er udregnet som et gennemsnit af model 3 og 5 fra Finansieringsudvalgets rapport, og opsparingen er udregnet som gennemsnittet af ændringen i kommunens likviditet de seneste tre år opgjort efter kassekreditreglen.

I forhold til likviditeten kan der være særlige lokale forhold, som enten har forringet eller forbedret likviditeten.